This is the local clock

Russian Federation #mmen Player Stats

Gm=Games G=Goals A=Assists T=Total

No. Name GmGames GGoals AAssists TTotal
#10 Krasovsky, Andrey 9 18 10 28
#68 Leshchinskii, Sergei 9 10 13 23
#26 Sobolev, Evgenii 9 14 6 20
#4 Rovda, Yuriy 9 4 11 15
#96 Podolskii, Dmitrii 9 8 6 14
#3 Rovda, Ilya 9 4 9 13
#18 Kushnerevich, Anton 9 9 3 12
#23 Antonov, Kirill 9 6 3 9
#16 Kuznetsov, Aleksey 9 4 4 8
#5 Andreev, Denis 9 1 7 8
#7 Bit-Savva, Mikhail 9 1 6 7
#71 Lehelt, Vladislav 9 3 2 5
#19 Podolskii, Jan 9 2 2 4
#17 Makovkin, Ivan 9 0 2 2
#50 Tyulkin, Pavel 9 0 0 0